แบบ 56-REIT
28 มิ.ย. 60

แบบ 56-REIT ล่าสุดปี 2559

25 มี.ค. 59

แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2558