ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

 

ทดสอบหนึ่งทดสอบสอง
#หัวข้อระบบปัจจุบัน (Google Map)ถ้าเปลี่ยนไปใช้งาน OpenStreetMap
1การเขียนโปรแกรมและชุดคำสั่งใช้แผนที่จากชุดคำสั่งของ Google Mapยกเลิกการใช้งานชุดคำสั่งเดิม และเขียนส่วนที่ใช้งานแผนที่ใหม่ทั้งหมด โดยใช้ชุดคำสั่งของ MapBox
2การแสดงผลแผนที่ Google Mapรองรับไม่รองรับ
3การแสดงผลแผนที่ OpenStreetMapไม่รองรับรองรับ
4การแสดงผลแผนที่แบบ kml, kmzไม่รองรับ
5ค่าใช้จ่ายฟรีฟรี 25,000 ครั้ง (นับรวมทั้ง Android และ iOS)
เกินจากนั้น คิดราคา 4 USD/1000 ครั้ง
6ค่าใช้จ่าย