งบการเงิน
26 ก.พ. 61

งบการเงินประจำปี 2560 LHHOTEL

14 พ.ย. 60

งบการเงินไตรมาส 3/2560 LHHOTEL

13 พ.ย. 60

งบการเงินไตรมาส 3/2560

15 ส.ค. 60

งบการเงินไตรมาส 2/2560

28 มิ.ย. 60

งบการเงินไตรมาส 1/2560 LHHOTEL

01 มี.ค. 60

งบการเงินประจำปี 2559 LHHOTEL

15 พ.ย. 59

งบการเงินไตรมาส 3/2559

15 ส.ค. 59

งบการเงินไตรมาส 2/2559

16 พ.ค. 59

งบการเงินไตรมาส 1/2559

26 ก.พ. 59

งบการเงินประจำปี 2558 LHHOTEL