หนังสือเชิญประชุม
09 เม.ย. 61

เชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

31 มี.ค. 60

หนังสือเชิญประชุม AGM 2560

10 ต.ค. 59

หนังสือเชิญประชุม EGM 1/2559

23 มี.ค. 59

หนังสือเชิญประชุม AGM 2559