ราคาหลักทรัพย์

@ 10 พฤษภาคม 61

ราคาเปิดตลาด

15.60

ราคาปิดตลาด

15.60

เปลี่ยนแปลง (%)

15.60 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

15.60 - 15.60

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

18,760,000

มูลค่าการซื้อขาย

2,926,560,000